Hendrik Jan Tiemens   (1848 - 1932)

home | stamboom | brieven | verhalen | wachtwoord         sitemap | pagina terugHendrik Jan Tiemens
      geb. 24 juli 1848 in 't Loo
      overl. 28 april 1932 in Arnhem

huwt op 28 januari 1876  in De Bilt

Adriana Helena Buitenweg
      geb. 26 april 1849 in de Bilt
      overl. 11 mei 1934 in Arnhem
Nakomelingen:

Hend, 1877

Daaf, 1878

Gé, 1879

Cor, 1881

Piet, 1884

Ad, 1885

Kee, 1889

Arend, 1891

Kinderen van Hendrik Jan en Adriana Helena:

1 Hendrik Jan (Hend) TIEMENS, geboren op 30 maart 1877 in Arnhem.

2 David Cornelis (Daaf) TIEMENS, geboren op 25 april 1878 in Arnhem.

3 Geertje Petronella (Gé) TIEMENS, geboren op 10 juli 1879 in Arnhem.

4 Cornelis Adrianus (Cor) TIEMENS, geboren op 14 juli 1881 in Arnhem.

5 Petronella Adriana (Piet) TIEMENS, geboren op 15 januari 1884 in Arnhem.

6 Adriaan Hendrik (Ad) TIEMENS, geboren op 20 juli 1885 in Arnhem.

7 Cornelia Helena (Kee) TIEMENS, geboren op 13 juni 1889 in Arnhem.

8 Arend Willem (Arend) TIEMENS, geboren op 16 december 1891 in Arnhem.


Het gezin van Hendrik en Jaantje.Bovenste rij v.l.n.r.: Cato en Daaf, Piet, Ad, Gé
Middelste rij: Hendrik en Jaantje
Onderste rij v.l.n.r.: Wilmien en Hend, Arend, Kee, Nel en Cor

Hendrik Jan Tiemens HJzn werd geboren 24 Juli 1848 op 't Loo, in de 'Oude Haven'.
Zijn vader heeft hij niet gekend, die was in hetzelfde jaar overleden. Zijn moeder was Geertje Disbergen.
Hij werd dus, met zijn twee oudere zusters, door zijn moeder opgevoed.

In het gezin heerste een positief Christelijke geest. Ned. Hervormd doch van Gereformeerde gezindheid, in nauw contact levend met vrienden van de 'Scheiding' (o.v.a. Ds. Neijens, Dr. Vermeulen, de hr. Verseveld).
In 1860 à 1865 werd een nieuw huis gebouwd en betrokken - Looscheweg.

Hij ging ter school op de 'Koningsschool' Loolaan, Hoofd de hr. Neelmeijer.
Het moet een soort middelbare school geweest zijn, en hij schijnt een goed leerling geweest te zijn.
Zijn kennis van wiskunde en natuurkunde was op hoge leeftijd nog groot.
De hr. Neelmeijer had er bij zijn moeder (echter vergeefs) op aangedrongen hem naar de (toen nog) 'Polytechnische School' te Delft te laten doorstuderen: De enige zoon kon niet gemist worden.

Na het doorlopen der school leerde hij het timmeren bij ..... Hij werd daar een bekwaam bouwkundige, ook door aanleg, ambitie en zelfstudie.
Hij ging ter Catechisatie bij Ds. Schouten (bekend om zijn 'Tabernakel').
Werkte in 187.? als opzichter-uitvoerder bij herstellingen en uitbreiding van het kasteel 'de Wiersse' van Graaf van Limburg Stirum. (Foto is uit 1871.)
Later kwam hij als bouwkundig opzichter voor de koninklijke architect Eberson aan het werk bij het Jachthuis op Zijpendaal (waar zijn neef D. Tiemens Tiemenzn. rentmeester was) en vervolgens op 'Wielbergen' gem. Angerlo.

In 1875 volgde H.J. Tiemens HJzn zijn neef D. Tiemens op die als rentmeester naar 'Elswoud' bij Haarlem vertrok.
Hij woonde 1 jaar ongehuwd op 'Het Gulden Spijker'.

Op 28 januari 1876 huwde hij met Adriana Helena Buitenweg (dochter van David Buitenweg, Rijtuigfabrikant op De Bilt bij Utrecht en Cornelia Nielsen).
Ze hadden kennis gemaakt ten huize van 'neef Dirk' wiens vrouw Dientje (Alberdina) Enderlé, die eveneens van De Bilt kwam.

[Uit de aantekeningen van H.J. Tiemens Jr. 1945.]     

De schoonouders, David Buitenweg en Cornelia Nielsen.    

{Naar aanleiding van het overlijden van Hendrik Jan Tiemens (geb. 24.07.1848) stond het volgende bericht in de Arnhemsche Courant van 29 april 1932}:

H.J. Tiemens
Een geacht stadgenoot, door allen die hem kenden geëerd, is in hoogen ouderdom overleden.
De heer H.J. Tiemens sedert vele tientallen jaren bewoner van Het Gulden Spyker, het rentmeestershuis van Zijpendaal aan den Zijpschen weg, is, na een ziekbed van enkele dagen zacht en kalm overleden, bijna 84 jaar oud.
Sedert 12 December 1874 was de heer Tiemens rentmeester van het landgoed Zijpendaal, een functie, waarin hij vier jaren geleden door zijn zoon, de heer A.H. Tiemens werd opgevolgd.
Doch ook in de laatste jaren bleef hij nog rentmeesterswerk verrichten.

Geboren te Het Loo en opgeleid te Apeldoorn kwam de heer Tiemens in het begin van de zeventiger jaren naar Arnhem als bouwkundig opzichter.
Hij werkte hier onder den destijds zeer bekenden architect Eberson, doch een paar jaar later zag hij zich benoemd tot rentmeester van Zijpendaal.
In dit ambt heeft hij onder drie geslachten van de familie Brantsen gewerkt: eerst onder Baronesse Brantsen-van Heeckeren van Kell, daarna onder Baron Brantsen van de Zijp, en ten slotte onder Graaf Von der Goltz en Gravin v.d. Goltz-Base Brantsen.
Vijf geslachten van de familie Brantsen heeft de heer Tiemens gekend.

Naast zijn rentmeestersambt was de heer Tiemens poldermeester van den polder Malburgen. Vóór 1886 (het jaar van de doleantie) was hij diaken van de Herv. Kerk te Schaarsbergen, na dien tijd ouderling van de Gereformeerde Kerk te Arnhem.
Hij behoorde tot de oprichters van de school met den Bijbel te Schaarsbergen en gedurende 50 jaar heeft hij zitting gehad in het schoolbestuur.
Tot zijn dood had hij zitting in de commissie van scheidslieden voor de land- en tuinbouwongevallenwet.

De begrafenis zal plaats hebben Maandagmiddag a.s. te 3 uur op het kerkhof te Schaarsbergen.Hendrik Jan Tiemens Sr. en Adriana Helena Buitenweg bij de kastanjebomen van Zypendaal.

Drie tamme kastanje bomen van tweehonderd en vijfig jaar oud zijn aldaar nog bewaard gebleven en vormen nog steeds een familiereünieplaats.
     

14-1-2021

Boek 'Landgoed Zypendaal' uitgebracht

Van de hand van auteur Sjon Onnekink is onlangs het boek 'Landgoed Zypendaal en de familie Brantsen' uitgekomen.
Na de aankoop van landgoed Sypendaal in 1743 hebben vijf generaties van de familie Bransen het huis bebouwd, bewoond en verboud; parken aangelegd, uitgebreid en ontgonnen. De laatte telg overleed in 1899 zonder een mannelijke nakomeling. Zijn weduwe bleef Zypendaal tot haar dood bewonen waarna het landgoed stadspark werd.

De biografie over vijf Brantsen-telgen laat zien wat zij aan het landgoed, het huis en het park hebben bijgedragen. Vier routes leiden de lezer op locatie of in gedachten door het park langs deze minumenten. Ook de Gulden Bodem en Schaarsbergen worden beschreven. Het boek is rijkelijk voorzien van foto's, beelden van archiefstukken en genealogie van de familie Brantsen.

Vlak na de afronding van het boek overleed Onnekink in juli 2018 op 54-jarige leeftijd. Recentelijk heeft de familie het boek laten drukken en uitgegeven. Omdat de boekhandels als gevolg van de regeringsmaatregelen gesloten zijn, heeft de familie besloten een website te openen waarop het boek kan worden besteld. De kosten zijn €14,95 plus €4,00 portokosten. (Zie www.tekstbureauderaaf.nl)

home | sitemap | disclaimer | links | contact |     pagina terug