STICHTING BEHOUD BRANDTOREN
ROZENDAALSE VELD

home | stamboom | brieven | verhalen | wachtwoord         sitemap | pagina terugING bank: 3438714 tel. 026 4456223 / 06 1055 1068 p/a Breitnerstraat 68, 6813 HR ARNHEM

Arnhem, 1 januari 2010

Geliefde torenvriend(inn)en,
Tsja, wat zie ik als brandtoren zoal om mij heen....... vorig jaar beloofde ik daar wat meer over te vertellen.
Welnu, in het zuid-westen zie ik mijn collega van Tennet met de kerstversiering, de flats op de Wageningse Berg, pal west de schoorsteen van de vroegere Enka-fabriek in Ede en in het verlengde daarvan aan den einder de verlichte kerstboom van Lopik.
Bij helder weer kijk ik 60 km om mij heen en overzie dus 2.826 vierkante kilometer, maar liefst een kleine 10 % van Nederland. Vervelen doe ik me dan ook geen moment.
Verder draaiend met de klok mee zie ik de kerktorens van Deventer, momenteel in Dickens-sfeer. Vervolgens de witte pluimen van de papierfabrieken in Eerbeek en de windmolens.
Verder draaiend stuit ik dan in het zuid-oosten op de rode hangbrug van Emmerich, het kerktorentje van Hoog Elten en het Erasmusgebouw van de Nijmeegse Universiteit. Ook de St. Stevenstoren, de Electriciteitscentrale en de Duivense Verbrandingsoven vallen onder mijn bereik.
Al met al is een bezoek aan mij zeer de moeite waard!

MERKWAARDIGE VOGEL

Al jaren word ik illegaal beklommen door een vreemde vogel, die het afgesloten luik op de eerste verdieping handig omzeilt en vervolgens in het huisje wat versnaperingen tot zich neemt. De verpakking laat hij dan liggen als bewijs van zijn gevaarlijke tocht.
Een aantal malen wierp hij het dakluik van de toren, dat zich dan in de heide boort, alwaar het door een oplettende boswachter wordt opgemerkt, die dan vervolgens Dick waarschuwt. Die repareert het luik dan trouw en herplaatst het. Dit jaar heeft Dick het luik totaal gereviseerd en van nieuwe handgrepen voorzien.
Altijd gezellig als hij aan het werk is en wij onze ervaringen uitwisselen. Zo vertelde Dick mij dat een zekere Harry uit Westervoort een zelfgemaakte kopie van mij op een schaal 1: 10 in zijn tuin heeft staan, compleet met lamp in het huisje. Drie en een halve meter hoog dus! Is het niet geweldig......ik was toch wel een beetje ontroerd. Op mijn leeftijd toch nog een kindje.
Eerdergenoemde vreemde vogel voorzag het toegangsluik van het huisje dit jaar trouwens ook nog van een groot hangslot, waardoor Sportieve Evenementen en Dick het huisje niet meer in konden. De Brandweer van Rheden rukte met groot materieel uit en heeft het illegale slot m.b.v. een generator en slijpschijf verwijderd, waarvoor dank!

GEWENST BEZOEK

Naast voormeld ongewenst bezoek was er ook sprake van gewenst bezoek. Neem Stefan Diehl van de Hulpverlening Midden Gelderland. Deze nazaat en naamgenoot van de beroemde architect onderzoekt momenteel of ik een rol kan gaan spelen bij verbetering van de communicatie in het gebied waar ik sta. Gelet op voormelde actieradius van 60 km moet dat toch lukken, zou je zo zeggen.
Bij rampen en ander ongerief schiet het geavanceerde systeem 2000 tekort en wellicht kan een apparaat in mijn huisje dat oplossen. Als pensionado word ik dan wederom ingeschakeld bij de bestrijding van bosbranden. Dat ik dat nog mag meemaken.
Gerard Busch van ALLIANDER kwam ook nog even langs om mijn bliksemafleider te controleren. Op mijn zinken dak is er het een en ander losgeraakt en dat wordt weer vast gesoldeerd. Overigens slaat de bliksem nogal eens in en dat is best een lekker gevoel kan ik u melden. Even helemaal warm!

Dit was het alweer voor dit jaar. Ook voor komend jaar verheug ik me weer op de talloze fietsers en wandelaars die aan mijn voet een wijle verpozen....... en op de hardlopers van de Derde Kerstdagloop natuurlijk, die dit jaar wegens de sneeuw verstek moesten laten gaan.

En mocht u mij een keer willen beklimmen dan stelt Dick u graag de sleutel ter hand. Met dank voor de giften en met hartelijke groet, alsmede de beste wensen voor 2010, laat ik het tekenen maar over aan mijn pleegouders Toos & Dick Tiemens (dicktiemens@hetnet.nl).

home | sitemap | disclaimer | links | contact |     pagina terug