STICHTING BEHOUD BRANDTOREN
ROZENDAALSE VELD

home | stamboom | brieven | verhalen | wachtwoord         sitemap | pagina terugING bank: 3438714 tel. 026 4456223 / 06 1055 1068 p/a Breitnerstraat 68, 6813 HR ARNHEM

Arnhem, 1 januari 2011

Geliefde torenvriend(inn)en,
“Wie de dood kent, kent de tijd”, liet Dick zich onlangs terloops ontvallen tijdens een gezellig samenzijn in het torenhuisje. Kijk, dat zijn opmerkingen waar ik als Brandtoren wat mee kan, immers mederedder Dick is sterfelijk en kijkt dus nogal eens op z’n horloge, terwijl ik als gered monument tijdloos ben en de eeuwigheid vóór me heb.
Tijdloos kijk ik uit over een tijdloze heide. Piramides staan er al zesduizend jaar, dus ik kan ook nog duizenden jaren mee, zeker nu Alliander mij in topvorm houdt.
Zo is recentelijk mijn bliksemafleiding vernieuwd. Bovendien bevat mijn Onderhoudsfonds nu al 5.000 euro’s. Niet meer weg te denken sta ik daar dus op de Rozendaalse Heide, als bezienswaardigheid, herkennings- en oriëntatiepunt.
Mensen beklimmen de eerste zes meter. Sommigen stoten door naar het luik op twaalf meter. Kinderen ontwikkelen op die manier moed en zelfvertrouwen en misschien voorkomt het hoogtevrees.
De zitbanken aan mijn voet noden zeer velen tot verpozing en het nuttigen van versnaperingen.
Dáártoe ben ik dus op aard!!

MAAR ER IS MEER...........

Vorig jaar meldde ik dat ik met een 8x56-verrekijker zestig kilometer om me heen kijk en dat ik dan 10% van Nederland overzie. Wie komt er nu eindelijk eens op het idee een draaibare webcam op mijn dak te plaatsen, gevoed door een zonnepaneel en draadloos verbonden met de bosbrandweerkazerne. Zo kan ik dan met moderne middelen in oude luister worden hersteld.
Hulpverlening Midden Gelderland heeft trouwens dit jaar de mogelijkheden onderzocht om via mij hun communicatie te verbeteren. Die proef is geslaagd. Het hoge opstelpunt heeft een positief effect op het verbindingsnetwerk. Wordt vervolgd.
Verrassend was dat medio dit jaar het houten zitgedeelte van de stalen sponsorbank geheel vernieuwd bleek te zijn. Het gaat daarbij om zeer kostbare polsdikke gebogen planken van een zeer duurzame soort.
Als toren had ik natuurlijk alles zien gebeuren, maar Dick verkeerde een tijdlang in de veronderstelling dat het een wonder betrof en voorzag al inkomsten uit bedevaart.
Het bleek echter dat de Heidewerkgroep van de Geërfden van Velp zich het lot van de zieltogende bank had aangetrokken.
Een en ander werd vervolgens begin september aan mijn voet met gebak gevierd, een vrolijke en stemmige bijeenkomst.

RUIMTE VOOR NIEUWE VERBEELDING.........

Als brandtoren wordt ik binnenkort deelgenoot van een bijzonder kunstproject, geïnspireerd door De Kleine Prins, het beroemde boek van Antoine de Saint-Exupéry uit 1943.
Het project omvat muziek, film, alsmede een kunstwerk, waarin een papieren vliegtuig centraal staat. Dat vliegtuig wordt komend voorjaar boven op de brandtoren gebracht, vanwaar een poging tot vliegen wordt gewaagd. “Het is de kunst om de verbeelding elke keer weer te bevrijden uit de vaste kaders. Daarom willen de piloten (de kunstenaressen) het vliegtuig uit het kunstwerk laten doen wat het in wezen is: het luchtruim kiezen!
Dat daarbij de droom soms uiteenspat is niet erg; daar ligt de ruimte voor nieuwe verbeelding”.
Als Brandtoren heb ik daar niets aan toe te voegen.

Dit was het alweer voor 2010. Ook voor komend jaar verheug ik me op de talloze fietsers en wandelaars die aan mijn voet een wijle willen mijmeren en eveneens op de hardlopers van de Derde Kerstdagloop, die helaas ook dit jaar wegens sneeuw en ijs verstek moesten laten gaan.

En mocht u mij een keer willen beklimmen dan stelt Dick u graag de sleutel ter hand.
Met dank voor de giften en met hartelijke groet, alsmede de beste wensen voor 2011, laat ik het tekenen over aan mijn pleegouders Toos & Dick Tiemens (dicktiemens@hetnet.nl).
Het afwerpen van het vliegtuigje was in 2011 een hoogtepunt.

home | sitemap | disclaimer | links | contact |     pagina terug