Brieven van vroeger

home | stamboom | brieven | verhalen | wachtwoord         sitemap | pagina terugKleinkinderen van Herbert zijn begonnen met zich over het land te verspreiden, wat tot veel correspondentie heeft geleid.

Veel brieven uit het begin van de 20e eeuw zijn bewaard gebleven.
Hieronder plaatsen we nu een brief van 100 jaar geleden, uit de Eerste Wereldoorlog.
Zypendal Nov 1916

Geliefde Cor en Nel!

Wij waren blij met uwe brief, vooral omdat we daaruit aller welstand mogten vernemen. Wij zijn ook allen wel. Wat een genot voor julie dat je nu weer een ruimer huis hebt; t is wel meer werk voor de vrouwtjes, maar het werkt ook gemakkelijker als je meer ruimte hebt.
Ad. en Anna komen hier in de buurt wonen; de Heer Riedel gaat vertrekken van het Wapen en nu zal Ad en Anna daar komen wonen. April of Mei. Ad helpt Vader nog al eens met schrijven en dan is het gemakkelijk digt bij. Wel aardig Cor dat je elkaar in Utrecht mogt ontmoeten. wij ontvingen julie groeten van Dubbeldam.
Arend is nu weer in Arnhem en komt alle dag een paar maal te huis; aanstaande Vrijdag gaat hij weernaar Huisen, een maand. De oorlog duurt nog maar voort, en alles wordt ook hier nog maar steeds duurden en er is nog niet geen verandering te bespeuren. Wij beleven wel een droeve tijd. mogt het den Heere behagen Zijn Almagt te toonen en te spreken: tot hiertoe en niet verder. Hij alleen heeft maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er.
De Kerstfacantie nadert weer, Cor komt ge soms je facantie hier doorbrengen? wilt ge een paar van de kinderen meebrengen het zal ons aangenaam zijn.

Nu geliefde Cor en Nelli!
ontvangt met de kinderen ons aller hartelijke groeten en zijt in alles den Heere bevolen van uwe U
                        liefh Moe

          Vader zal er nog wel een regeltje bijvoegen

groet ook Anna van ons

Gel: Cor & Nellij!

Ofschoon ik niet veel bizonders er bijtevoegen weet, wil ik toch een paar regels hierbij voegen. t Speet me dat ik geen kaart voor de Deputatenvergadering kreeg. Mr Dubbeldam wilde mij den zijnen afstaan, maar dat kon ik niet aannemen. t Was aardig dat ge daar Hendrik & Daaf ook hebt ontmoet en nog vele kennissen. Gisteren is Willem weer hier geweest. t Zal ons een groot gemis zijn als wij straks G moeten missen, maar dan gaan wij ook eens in Amsterdam logeeren.
Ad komt tegen Mei in t Wapen. Hij moet daar wel iets meer huur betalen ( 325) maar zij hopen dan zomers nog eens kamers te verhuren, en hij komt mij s avonds nog al eens helpen op t kantoor wat voor mij een groot gemak is. Wij verheugen er ons in dat ge nu ook een ruimere woning hebt, en wij hopen dat hij U goed bevalt.
Met de Kerstvacantie zullen wij maar weer op U rekenen en een paar van de kinderen. Gravin vd Goltz en hare oudste dochter zijn nu voor een 14 dagen naar Potsdam, en zij denkt dezen winter op de Zyp te blijven. Van de Graaf en de Jonker hooren wij niet veel.
Den 17 Dec. komt Ds Kunst zijn intrede doen. Verder is hier geen nieuws. Zijt allen ook de kinderen, hartelijk gegroet en in alles den Heere bevolen.
                        Uw liefh. Vader.
home | sitemap | disclaimer | links | contact |     pagina terug