Hendrik Jan Tiemens   (1877 - 1951)

home | stamboom | brieven | verhalen | wachtwoord         sitemap | pagina terugHendrik Jan Tiemens
      geb. 30 maart 1877 in Arnhem
      overl. 22 mei 1951 in Arnhem.

huwt 22 juli 1904 in Arnhem

Wilhelmina Sophia Otto
      geb. 22 december 1876 in Gouda
      overl. 29 oktober 1950 in Arnhem
Nakomelingen:

Henk, 1905

Wim, 1906

Ad, 1907

Joh, 1908

Daaf, 1909

Alberdien, 1910

Gé, 1914

Kerken, gebouwd door
architect H.J. Tiemens:

Kerkrade

Rheden

Woudsend


Kinderen van Hend en Willemien:

1 Hendrik Jan (Henk) TIEMENS, geboren op 24 juli 1905 in Arnhem.
2 Willem Hendrik (Wim) TIEMENS, geboren op 19 juli 1906 in Arnhem.
3 Adriaan Leendert (Ad) TIEMENS, geboren op 8 juli 1907 in Arnhem.
4 Johannes Albertus (Johan) TIEMENS, geboren op 14 juli 1908 in Arnhem.
5 David Cornelis (Daaf) TIEMENS, geboren op 17 september 1909 in Arnhem.
6 Alberdina Johanna (Alberdien) TIEMENS, geboren op 29 september 1910 in Arnhem.
7 Geertje Petronella (Gé) TIEMENS, geboren op 11 februari 1914 in Arnhem.
Gezin H.J. Tiemens 1916.
Staand v.l.n.r.: Ad, vader T, Joh, Henk, Wim.
Zittend: Daaf, Gé, Alberdien, moeder T.
Hendrik Jan (Hend) werd geboren als oudste zoon van Hendrik Jan Tiemens (rentmeester van Zijpendaal) en Adriana Helena Buitenweg. Op 3 november van dat jaar werd hij tegen pokken ingeënt. Dit "pokkenbriefje" was nodig om later de school te kunnen bezoeken. Lager onderwijs genoot hij aan De School met den Bijbel op Schaarsbergen.
In 1892 werd hij toegelaten tot de Ambachtsschool te Arnhem, waar de heer F. Lz. Berghuis directeur was. De lessen begonnen op maandag 4 april. Dat hij daar een uitstekende leerling was, blijkt uit drie eerste prijzen die hij behaalde voor Vorderingen, Vlijt en Goed Gedrag aan het eind van ieder schooljaar. Daarbij ontving hij in 1893 een kapschaaf en een boorschaaf, in 1894 een verstelbare sponningschaaf en in 1895 een waterpas. In dit laatste jaar verliet hij als 18-jarige deze school.

Zijn ambitie was architect worden. Hij werd 'leerling' van de bekende architecten Boerbooms en Berlage. In 1902 verbleef hij enige tijd in Leipzig, waar hij als uitvoerder voor Berlage betrokken was bij de bouw van een kantoorgebouw aan de Augustusplatz (nr. 8). Berlage ontwierp - in samenwerking met de Duitse architect Hetzer - het gebouw, dat als Duits hoofdkantoor voor het Nederlandse verzekeringsbedrijf 'Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente' diende. Overigens liep het met het gebouw in Leipzig niet goed af. In 1943 verloor het bij een luchtaanval een vleugel en wat resteerde moest na de oorlog wijken voor de nieuwbouw van ‘Hotel Deutschland’. Er waren andere tijden aangebroken en de Augustusplatz heette op 1 augustus 1945 plotseling Karl-Marx-Platz. Maar niet voor altijd, want sinds 3 oktober 1990 heet het weer gewoon Augustusplatz.

In 1912 bouwde hij het gereformeerde kerkje in Woudsend. Verder tekende hij nog gereformeerde kerken in Werkendam, Wierden en Rheden. Scholen naar zijn ontwerp verrezen onder meer in Arnhem, Werkendam en Heerlen. In Arnhem bouwde hij woningen op de Geitenkamp, rond het Talmaplein en in de Stroolaan. Van de verbouwprojecten die hij uitvoerde, noem ik de gereformeerde kerk in Middelharnis en de School met de Bijbel in Schaarsbergen. Het bijzondere van dit laatste project is, dat hij oud-leerling was van die school. Hoeveel architecten zal het vergund zijn om hun lagere school te mogen verbouwen?

Op latere leeftijd is hij zich meer gaan bezighouden met restauratieopdrachten. Hij legde zich vooral toe op restauratie van kerken (b.v. in Andelst, Eck en Wiel, Mourik en de R. K. Kerk in Duiven). In Arnhem had hij ook bijna de Bolkstoren gereed, toen die in de Slag om Arnhem weer zwaar beschadigd raakte. Na de oorlog is hetgeen toen nog van deze toren restte, afgebroken.
Gezin H.J. Tiemens 1910


In 1904 trouwde Hend met Wilhelmina Sophia ('Wilmien') Otto. Zij gingen op een bovenhuis in het centrum van Arnhem wonen. Zij kregen zeven kinderen. In 1907 kochten Hend en Wilmien een huis in de Koningstraat. Zij woonden er tot 19 september 1944, toen ze hun woning als gevolg van de gevechten in het centrum van Arnhem noodgedwongen moesten verlaten. Het ging kort daarna door brand verloren.
Jarenlang was Hend ouderling van de Gereformeerde Kerk van Arnhem en lid van de zendingscommissie van die gemeente. Hij legde een bijzondere belangstelling aan de dag voor de historie van de stad. Een lange reeks van jaren was Hend bestuurslid en secretaris van het Arnhems Oudheidkundig Genootschap, waarvan hij tevens een van de eerste leden was. Ook in zijn laatste levensjaren bleef hij bijzonder attent voor het wel en wee van Arnhem en leefde hij intens mee met het totstandkomen en het begin van de uitvoering van het wederopbouwplan, waarbij zijn zoon Wim als ambtenaar van de dienst Gemeentewerken nauw betrokken was.
Wilmien overleed op 29 oktober 1950, Hend overleefde haar slechts zeven maanden; hij overleed op 22 mei 1951.


               

Graf van Hendrik Jan (Hend) Tiemens, in 1967 en in 2015, op begraafplaats Vredehof te Schaarsbergen.

home | sitemap | disclaimer | links | contact |     pagina terug